Watertechniek

Watertechniek voor de glastuinbouw

  • Verwerkt: Onverwerkt
Genotificeerd: Ongenotificeerd
--
  • Watertechniek
  • Watertechniek
  • Watertechniek

Certhon heeft alle kennis en ervaring in huis op het gebied van watertechniek. Onder één dak vindt u alle knowhow die maar van pas kán komen bij het ontwerp en de installatie van watertechnische installaties, of het nu gaat om wateropslag, watertransport of waterbehandeling. De perfecte integratie van diverse installaties luistert nauw. Al in een vroeg stadium stemmen onze adviseurs technieken en technologieën perfect op elkaar af, zodat uw installatie in praktijk doet wat u ervan verwacht.

Efficiënter met water om gaan

Op het gebied van watertechniek staat de tuinbouw nog voor grote uitdagingen. Wereldwijd gaat de schaarste aan water steeds grotere vormen aannemen. Glastuinbouwbedrijven moeten oplossingen zien te vinden om nog efficiënter met water om te gaan en water optimaal geschikt te maken voor hergebruik. Ook voedselveiligheid speelt een grote rol in het watervraagstuk. Met Certhon heeft u de zekerheid van oplossingen die future proof zijn.

Watertechniek projecten

State of the art watertechniek

Het gaat bij watertechniek niet alleen maar over voldoende water voor uw teelt. Ook de veiligheid en de kwaliteit van het water zijn belangrijke criteria bij de keus van een installatie. Certhon is bekend met alle eisen en richtlijnen die maar kunnen worden gesteld aan installaties voor watertechniek in de glastuinbouw. Daardoor kunnen we u optimaal adviseren over een state of the art oplossing die tegemoet komt aan de eisen van vandaag en van morgen.

SanAquastore

Ondergrondse regenwateropslag krijgt steeds meer een plaats in moderne glastuinbouwbedrijven. Die ontwikkeling is niet toevallig. Het lozen van, bij omgekeerde osmose, vrijgekomen brijnwater in de bodem roept vragen op. Overheden kunnen zich daarom genoodzaakt zien de wetgeving op het gebied van wateropvang en –opslag verder te reguleren.

Bovendien heeft ondergrondse opslag van regenwater veel voordelen.
Via ondergrondse opslag is er altijd schoon water voorhanden. De opslagcapaciteit is in de bodem meestal geen probleem. ‘Dure’ ruimte bovengronds hoeft niet te worden vrijgemaakt. En ook de lage kostprijs per kubieke meter spreekt in het voordeel van ondergrondse opslag.

De specialisten van Certhon hebben ruime ervaring opgedaan in deze nieuwe methode voor wateropslag. Die ervaring is gebundeld in een geavanceerd systeem voor ondergrondse regenwateropslag, de SanAquastore.

Meer informatie over de SanAquastore

De ideale regenwateropslag

Als de bodemstructuur onder uw bedrijf het toelaat, kan de SanAquastore in uw situatie de ideale oplossing zijn. De werking van ondergrondse regenwateropslag is gebaseerd op het principe dat het opgevangen regenwater tijdelijk bovengronds wordt opgeslagen. Het water wordt vervolgens gefilterd en met behulp van een speciale bron in de bodem geïnfiltreerd. Als u het water nodig heeft, wordt het weer omhoog gepompt en opgeslagen in de bovengrondse regenwateropslag.

Het Certhon systeem is uitgerust met een eigen ontwikkelde en computergestuurde installatie. Die maakt volautomatische aansturing mogelijk. Bovendien wordt de samenstelling van het regenwater aan de hand van onder meer EC-metingen continu gemonitord.

Luchtbevochtiging

Luchtvochtigheid is een belangrijke parameter voor de beheersing van het kasklimaat. Hogedruk-luchtbevochtigingsinstallaties van Certhon zijn bij uitstek geschikt om de groeiomstandigheden voor het gewas te perfectioneren. Door in de kas een ‘nevel’ te ontwikkelen, vindt er verdamping plaats en koelt de lucht af waardoor luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur worden beïnvloed.

Dankzij het afkoelen van de lucht hoeven de luchtramen minder ver te worden geopend. Het voordeel hiervan is dat CO2 langer in uw kas blijft. Daarnaast kunt u met een goede timing en dosering op bepaalde momenten voorkomen dat de huidmondjes van de plant zich sluiten. Hierdoor blijft de verdamping van de plant optimaal en kan het gewas zichzelf maximaal koelen.

Gebruiksvriendelijk en legionellaproof
Sturen op relatieve luchtvochtigheid of vochtdeficit blijkt in de praktijk een uitstekende teeltstrategie. Met de luchtbevochtigingsinstallatie van Certhon creëert u die mogelijkheden. Door gebruik te maken van RVS als materiaal is uw installatie degelijk uitgevoerd. De werkdruk van 100 bar in combinatie met de druppelgrootte van 5 micron maken een brede toepassing mogelijk. Bovendien is het systeem geschikt voor osmosewater. Bedienen gaat eenvoudig, door het geïntegreerde touchscreen dat gemakkeliik gegevens weergeeft.

Uiteraard is uw installatie ook legionellaproof uitgevoerd, conform de richtlijnen die overheden stellen.

Meer informatie over luchtbevochtiging

Tuinbouwprojecten met innoverende watertechniek

Bekijk onze mondiale watertechniek projecten

Relevant voor u:

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080