Automatizace

Přední specialista v oblasti automatizace skleníkových zahrad

  • Automatizace

Společnost Certhon je odborníkem na aplikaci pokročilých počítačových technologií ve skleníkovém zahradnictví. To platí pro software, hardware i infrastrukturu. Naši odborníci na automatizaci zaručují provozní spolehlivost systémů s vysokou hodnotou - nejen systémů, které vyvíjíme a vytváříme, ale také systémů vyvinutých třetími stranami. Vzhledem ke specifickým a značně odlišným požadavkům, které nastavují zahradnické podniky, nejsou téměř nikdy k dispozici standardní systémy. Společnost Certhon vyvíjí vlastní hardware, software i infrastrukturu.

Řízení procesu Sanscada

Mezinárodní prodejce značky Priva

Sanscada - "Měřit znamená vědět"

Společnost Certhon vyvinula svůj vlastní hardware a software pro všechny systémy, s jejichž pomocí lze nastavit a číst všechny důležité parametry, a to na místě i na dálku. Všechna měření a nastavení se zaznamenávají v databázi. Parametry se každých patnáct sekund aktualizují a ukládají. Těchto parametrů může být i více než tři tisíce. Veškeré spuštěné alarmy se zkoumají, analyzují a potlačují v systému SCADA. Každý alarm se také zaznamená v knize protokolů. Díky grafickým přehledům je navíc možné rychle získat úplnou představu o stavu systému. Na vyžádání může společnost Certhon sledovat váš systém z našeho sídla a sledovat situaci. Pokud to situace vyžaduje, mohou vás naši odborníci informovat o všech problémech a poradit vám. A my dokážeme okamžitě podniknout potřebná opatření. To vám zajistí klid.

Projekty automatizace zahradnictví

Řízení procesů prostřednictvím automatizace

Žádný jiný prvek skleníkového zahradnictví se nerozvíjí tak rychle jako automatizace. Počítačové technologie ve sklenících řídí a monitorují každý proces. Význam a vliv pokročilé výpočetní techniky je v moderních podnicích v oblasti skleníkového zahradnictví zvláště důležitý. Společnost Certhon má k dispozici veškeré znalosti, které v této oblasti potřebujete.

Více informací o automatizaci zahradnictví

Automatizace představuje klíčový faktor úspěchu

Automatizace představuje nejdůležitější základ pro maximální kontrolu a sledování všech základních a klíčových procesů ve skleníkových zahradnických projektech. Automatizace umožňuje provozovat, řídit a sledovat procesy odkudkoliv na světě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Automatizace je tedy odpověďí na rostoucí poptávku po úplném řízení procesů v reálném čase. Z tohoto důvodu je optimální automatizace pro moderní podniky v oblasti skleníkového zahradnictví velmi důležitá. Vzhledem k jejímu významu je nezbytné najít dobrého partnera, který rozumí tomu, že IT je klíčovým faktorem k úspěchu v současném - a budoucím - odvětví skleníkového zahradnictví.

Více informací o automatizaci zahradnictví

Mezinárodní prodejce systémů Priva

Již řadu let jsme prodejce systémů Priva. Společnost Priva je předním světovým dodavatelem zahradnických aplikací. Pokud jde o využití počítačové techniky ve skleníkovém zahradnictví, je společnost Priva průkopníkem. Pro každou aplikaci je k dispozici ideální systém: od rozsáhlých skleníkových zahradnických podniků s vysokým stupněm automatizace až po systémy pro méně složité aplikace v menším měřítku. Ve společnosti Priva se snoubí spolehlivost s účinností. Všechny systémy se vyvíjejí a vyrábí interně v podniku. Dále zajišťujme i dlouhodobou ziskovost vašeho systému: pravidelné nové aktualizace zaručují, že se systémy budou vylepšovat spolu se současným vývojem.

Více informací o automatizaci zahradnictví

Interní technici s profesionálními znalostmi

Společnost Certhon dokáže jako prodejce systémů Priva efektivně nasadit váš systém, zprovoznit jej a udržovat ho. Naši technici pro automatizaci absolvují pravidelná školení tak, aby mohli nadále uspokojovat stále náročnější požadavky kladené na počítače pro regulaci klimatu a další aplikace. Pro specifičtější procesy společnost Certhon vyvinula své vlastní počítačové systémy: od hardwaru a softwaru až po infrastrukturu.

Chcete se dozvědět více o servisu a údržbě?

Projekty automatizace zahradnictví

Projekty
Tags:

Relevant to you:

Ask your question here

Direct contact? Call +31 174 225080