Elektrotechnika

Elektrotechnika a osvětlení pro skleníkové zahradnictví

  • Elektrotechnika
  • Elektrotechnika
  • Elektrotechnika
  • Elektrotechnika

Společnost Certhon zaměstnává kvalifikované odborníky, kteří k celému elektrotechnickému procesu přistupují integrovaným způsobem. Díky zkušenostem se zakládáním nejmodernějších různorodých skleníkových zahradnických staveb po celém světě nás nikdy nic nepřekvapí. Zaručujeme inovativní systémy specifické pro danou společnost, které prokázaly svou rentabilitu a provozní spolehlivost za všech okolností a také splňují všechny bezpečnostní požadavky. Jako odborník se zkušenostmi na mezinárodním trhu známe požadavky a pravidla, které místní vlády vyžadují pro tyto systémy.

Elektrotechnika

Osvětlení

Moderní řešení pro elektrotechnické systémy

V moderním sektoru skleníkového zahradnictví vedle sebe funguje několik složitých procesů, které se navzájem ovlivňují. Všechny tyto procesy jsou závislé na elektrotechnice: jsou napájeny, monitorovány a provozovány elektrotechnickými systémy. Spolehlivé a moderní řešení pro každý elektrotechnický systém, včetně osvětlení, je pro vaše podnikání nutností. Společnost Certhon vám tuto jistotu zaručuje.

Elektrotechnické projekty

Optimální integrace elektrotechnických systémů

Aktivně s vámi pracujeme již od první chvíle, kdy přemýšlíte o investici do skleníkového řešení. Tento proces zvyšuje návratnost a efektivitu vaší investice. Cílem je optimální integrace široce rozmanitých, přesto koordinovaných prvků, např. procesních počítačů, asimilačních osvětlovacích systémů, dalších elektrotechnických systémů a souvisejícího řešení pro řízení energie. Společnost Certhon není jen poradce, ale také projektant a spolehlivý stavitel. Jsme stavitelem, který si udržuje kontrolu nad celým procesem a navrhuje a konstruuje dokonce i spínací skříňky. Jsme také připraveni vám pomoci s údržbou a modernizací systému.

Více informací o elektrotechnických systémech

Počítače pro automatizaci a klima

Ve společnostech specializujících se na skleníkové zahradnictví zabezpečují provozní procesy počítače. Společnost Certhon vám zaručuje nejlepší a nejspolehlivější systémy řízení procesů, od řízení klimatu po technologii vody a od řízení energie až po velmi specifické procesy:.

Více informací o elektrotechnických systémech

Mezinárodní prodejce systémů Priva

Již řadu let jsme prodejcem systémů Priva. Společnost Priva je předním světovým dodavatelem zahradnických aplikací. Pokud jde o využití počítačové techniky ve skleníkovém zahradnictví, je společnost Priva průkopníkem v této oblasti. Pro každou aplikaci je k dispozici ideální systém: od rozsáhlých skleníkových zahradnických staveb s vysokým stupněm automatizace až po systémy pro méně složité aplikace v menším měřítku. Všechny systémy se vyvíjejí a vyrábí interně. Dále zajišťujeme i dlouhodobou ziskovost vašeho systému: pravidelné nové aktualizace zaručují, že jsou systémy aktualizovány a modernizovány.

Více informací o elektrotechnických systémech

Interní technici s profesionálními znalostmi

Společnost Certhon dokáže jako prodejce systémů Priva schopně nasadit váš systém, zprovoznit jej a udržovat jej. Naši technici pro automatizaci absolvují pravidelná školení tak, aby mohli nadále uspokojovat stále náročnější požadavky kladené na počítače pro regulaci klimatu a další aplikace. Pro specifičtější procesy společnost Certhon vyvinula své vlastní počítačové systémy: od hardwaru a softwaru až po infrastrukturu.

Elektrotechnické projekty

Osvětlení pro skleníkové zahradnictví

Nezbytnou součástí skleníkového zahradnictví v mezinárodním měřítku jsou osvětlovací systémy. Při pěstování okrasných rostlin i zeleniny přispívá asimilační osvětlení k vyšším výnosům při dosažení vysoké kvality produktu. Díky osvětlovacím zařízením budete navíc schopni plánovat na základě poptávky na trhu a umožní vám to dodávat vaše produkty celoročně.Výhodou je možnost reagovat na aktuální požadavky zákazníků, což přispívá k budování vztahu s nimi.

Inovativní asimilační osvětlovací systémy
Asimilační osvětlovací systémy, stejně jako jiné technické systémy ve skleníkovém zahradnictví, prošly v posledních letech významným vývojem. Jádrem tohoto vývoje jsou prvky, jako je např. spolehlivost, energetická účinnost nebo optimalizace. Asimilační osvětlovací systémy se v posledních letech také zjednodušily a minimalizoval se počet součástí, které blokují světlo. V závislosti na potřebách dané plodiny může společnost Certhon navrhnout ideální konfiguraci osvětlení založenou na individuálním typu skleníku.

Více informací o osvětlení pro skleníkové zahradnictví

Asimilační LED osvětlení

Jednou z nově vyvinutých technik je LED osvětlení pro asimilační osvětlovací systémy ve skleníkovém zahradnictví. Výhody LED osvětlení jsou známy již delší dobu: osvětlení je až o 50 % účinnější než stávajících osvětlení SON-T.

LED světla pro osvětlení

Úspora energie může dosáhnout až 80 %. Další výhodou, kterou nelze podceňovat, je dlouhá životnost. Pomocí systémů LED se v mezinárodním odvětví skleníkového zahradnictví dosáhlo významného pokroku, často ve formě hybridních řešení v kombinaci s osvětlením SON-T.

Naše zahradnické projekty s elektrotechnickými systémy

Seznamte se s našimi globálními elektrotechnickými projekty
Tags:

Relevant to you:

Ask your question here

Direct contact? Call +31 174 225080