Skleník SuprimAir

Skleník s plně regulovaným klimatem

  • Skleník SuprimAir

SuprimAir je jedinečný skleník s plně regulovaným klimatem vyvinutý společností Certhon v souladu se systémem New Cultivation a systémem Pad & Fan. Pro mezinárodní odvětví skleníkového zahradnictví společnost Certhon vyvinula jedinečný skleník: SuprimAir. Geniální souhra skleníku, větrání, chlazení a regulace umožňuje vytvářet ideální klima po celý rok. Ideální teplota a relativní vlhkost je kombinovány s nízkou spotřebou energie a nižším výskytem chorob.

Koncept SuprimAir

Koncept SuprimAir se skládá ze tří důležitých součástí:

  • Hadice instalované pod kultivačními žlaby, kterými je odváděn vzduch
  • Koridor v průčelí s deskovou izolační stěnou, topnými tělesy a ventilátory, které v závislosti na situaci nasávají vnější vzduch nebo skleníkový vzduch (nebo kombinaci) a odvádějí jej do hadic.
  • Regulace klimatu na základě vlastního softwaru a aplikací SCADA
Vyžádejte si informace o sklenících SuprimAir

Chlazení a vytápění podle konceptu 'Pad & Fan'

Princip chlazení je založen na*adiabatickém chlazení* známém z konceptu pad & fan. Suchý vnější vzduch se zvlhčuje, v důsledku čehož dochází k čerpání tepla ze vzduchu, a chladný vzduch je přiváděn do skleníku přes hadice. Lze také zajistit ohřev vzduchu.

Projekty SuprimAir

Zvlhčování a odvlhčování podle principu 'New Cultivation'

Vháněním suchého vzduchu (bez ohledu na to, zda je nebo není ohřátý) a jeho odváděním hadicemi se odvlhčuje skleníkový vzduch: princip ‘New Cultivation’. Výsledkem je významná úspora energie a vyšší účinnost CO2. Při vhánění vnějšího vzduchu přes deskovou stěnu se vzduch zvlhčuje. Prostřednictvím inovačního systému lze dosáhnout optimální kombinace venkovního a skleníkového vzduchu v koridoru, díky čemuž lze velmi dobře regulovat vlhkost.

Vyžádejte si informace o sklenících SuprimAir

Výhody skleníku SuprimAir

Díky ideálním klimatickým podmínkám mohou větrací okna zůstat častěji zavřena, což umožňuje šetřit energii a udržovat ve skleníku CO2. A nakonec, vzhledem k vyššímu tlaku ve skleníku se dovnitř nedostane hmyz a není tak třeba instalovat síťky proti hmyzu, které brání slunečnímu světlu. Díky ideálnímu klimatu se také zamezuje vzniku chorob.

  • úspory CO2díky častěji zavřeným oknům
  • vyšší tlak zabraňuje vniknutí hmyzu
  • ideální klima zamezuje vzniku chorob
Vyžádejte si informace o sklenících SuprimAir

SuprimAir, skleník s plně regulovaným klimatem

Seznamte se s našimi projekty SuprimAir

Relevant to you:

Ask your question here

Direct contact? Call +31 174 225080