Vytápění a chlazení

Pro dokonalé klima ve skleníku

  • Vytápění a chlazení

Vytápění a chlazení skleníků je neoddělitelně spojeno. K vytvoření požadovaného klimatu je stále častěji nutný integrovaný přístup k vytápění a chlazení skleníků. Stejně tak je nutné účinně pracovat s energetickými zdroji, s fosilními i alternativními palivy. Společnost Certhon má potřebné zkušenosti pro vývoj nových systémů nebo modernizaci těch stávajících.

Inovativní energetická řešení

Společnost Certhon není jen projektantem a stavitelem, ale především inovatorátorem a odborníkem v této oblasti. Vyvinula mnoho inovativních aplikací v oblasti energetiky, např. geotermální vytápění, vodní čerpadla, solární panely nebo systémy studní.

Vyžádejte si informace o energetických řešeních

Vytápění skleníků

Vytápění skleníků je nezbytné k vytvoření ideálního klimatu pro růst vašich plodin. Společnost Certhon si osvojila všechny aspekty, které jsou potřebné k realizaci vhodného vytápění ve skleníku:

  • Návrh skleníkového vytápění
  • Výroba skleníkového vytápění
  • Instalace skleníkového vytápění
  • Údržba skleníkového vytápění

Vzhledem k rozsahu našich dodávek můžeme nabídnout optimální vytápěcí infrastrukturu pro každý projekt. Naši odborníci vypracují plán vytápění, který je vhodný pro vaši plodinu, od nadzemního vytápění po zásobníky tepla a od pěstebních svítidel po kombinaci tepla a energie.

Projekty inovativních energetických řešení

Chlazení skleníků

Společnost Certhon je průkopníkem ve vývoji chlazení skleníků. Za účelem vytvoření požadovaného klimatu ve všech klimatických podmínkách po celém světě je skleníkové chlazení nepostradatelné. Platí to také pro některé plodiny, např. orchideje nebo růže. Vzhledem k tomu, že je stále důležitější úspora energie, roste i poptávka po účinných aplikacích chlazení.

  • Chlazení půdy pro frézie?
  • Nadzemní chladiče pro pěstování orchidejí?
  • Nebo vzduchové hadice jako aplikace při pěstování rajčat?

Společnost Certhon prokázala, že správné řešení všech problémů představují technologie. Konkrétní aplikace chlazení pro orchideje Phalaenopsis je dokonce základem chladicího systému JSK vyvinutého interně v podniku.

Vyžádejte si informace o sklenících SuprimAir

Vytápění a chlazení skleníků pro dokonalé klima

Vyžádejte si informace o energetických řešeních

Relevant to you:

Ask your question here

Direct contact? Call +31 174 225080