Historie

Zakořeněni v zahradnictví

Společnost Certhon navrhuje a vyvíjí inovativní a spolehlivé technologie pro odvětví zahradnictví v celosvětovém měřítku již od roku 1896.

1896

Van den Bosch začíná jako podkovář

1953

Zakládá se společnost Van der Sande, která se zabývá instalací topných systémů

1961

Vzniká společnost Inveka zabývající se topnými systémy a skleníky

1968

Založení společnosti Van der Wilk působící v oblasti svařování pro skleníkové vytápění a kotelny

1995

Van der Wilk a Van der Sande vytvářejí společnost Wilk van der Sande

2000

Wilk van der Sande a Bosch Inveka se stávají sesterskými společnostmi a vytváří perfektní kombinaci pro skleníkové konstrukce a technologické systémy

2005

Obě společnosti se stěhují na současnou adresu: ABC Westland 555, strategické místo na okraji regionu Westland v jižním Holandsku

2011

Společnosti Bosch Inveka a Wilk van der Sande pokračují v činnosti pod zastřešující organizací Certhon. Společnost nyní dodává skleníkové konstrukce a technické systémy.

2014

Společnost Certhon zakládá subjekty v různých zemích, aby byla blíž trhu

Globální zahradnické projekty

Zobrazit všechny projekty v oblasti zahradnictví

Ask your question here

Direct contact? Call +31 174 225080