Project

Mts Boer en Den Hoedt

  • Mts Boer en Den Hoedt
  • Mts Boer en Den Hoedt
  • Mts Boer en Den Hoedt
Locatie:Nederland
Oppervlakte:1,7 ha.
Teelt:Sla
Omschrijving:Voor Mts. Boer en Den Hoedt, een slakwekerij van 17.000 m², heeft Certhon een uniek mobiel teeltsysteem voor sla gerealiseerd.

Mts Boer en Den Hoedt, Nederland

Eerst wordt de sla voor in het bedrijf geplant, waarna de goten met de sla stapsgewijs de kas ingereden worden. Al naar gelang de groei van de teelt wordt de afstand tussen de goten aangepast. Op het moment dat de sla kan worden geoogst, worden de goten teruggereden naar de verwerkingsruimte.

Wij hebben hier een groeilichtinstallatie boven de sla gerealiseerd en de complete kasverwarming voor de mobiele slateelt met een CO2-doseringsinstallatie en een centrale ketelinstallatie, wat in de teelt van sla revolutionair is.

In 2005 besloot het bedrijf om gedeeltelijk over te gaan op ‘Het Nieuwe Telen’. Dit houdt in dat ze de sla volledig op water zijn gaan telen. Een oppervlakte van 5600 m2 werd voor ‘Het NieuweTelen’ beschikbaar gesteld. Voor ‘Het Nieuwe Telen’ moesten veel aanpassingen gemaakt worden. Hiervoor is Certhon ingeschakeld. Certhon heeft 10 luchtbehandelingskasten met luchtverdeelslangen ten behoeve van ‘Het Nieuwe Telen’ gerealiseerd. Deze luchtverdeelslangen zorgen ervoor dat de warme lucht in de kas gelijkmatig wordt verdeeld, waardoor er geen warmte verloren gaat.

Relevant to you:

Ask your question here

Direct contact? Call +31 174 225080