Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

Aardbeien

Er is relatief weinig informatie beschikbaar over daglichtloze teelt van aardbeien. In het eerste experiment in het Certhon Innovation Centre lag de focus op het onderzoeken welke producties mogelijk zijn bij een standaard teelt met zomerdragers.

Teeltinformatie

Ras: Twee gangbare zomerdragende rassen zijn gebruikt: Sonata en Elsanta.

Opkweek: Alle planten zijn opgekweekt door Van Den Elzen Plants als trayplanten. Voordat de planten in de indoor farm zijn geplaatst hebben ze één preventieve pesticidebehandeling gehad, omdat ze in een open veld zijn opgekweekt.

Behandeling: De planten zijn geteeld in een kokossubstraat, in containers van 1 meter lang die op een goot stonden. Er waren vier secties in gebruik met ieder een goot van 4 meter, met daarop vier containers.

Dichtheid per meter: Tien planten per m², of negen planten per container.

Belichting: Elke goot was uitgerust met dimbare, watergekoelde LED-modules, met een HPI-type daglichtspectrum.

Teeltproces:
Plant datum: week 15
Eerste bloei: week 19
Eerste oogst: week 24
Einde van de teelt: week 31

Resultaten

Het experiment is gestart 9 maart 2018, gevolgd door een productiecyclus van 16 weken (8 weken vegetatieve groei en 8 weken productie). Met betere klimaatbeheersing in een indoor farm kunnen zowel de productiviteit als de kwaliteit worden verbeterd in vergelijking met aardbeien die worden gekweekt in kassen of open velden.

Specifieke informatie als productie per groeicyclus tijdens deze eerste teeltronde, opbrengststijging en Brix-waarde van ieder ras is te vinden in de onderstaande tabel (Referentie is een jaarronde productie uit een onbelichte, Nederlandse kas (KWIN 2014-2015)):

Ras Eerste oogst na planten (dagen) Productie per cyclus (kg/m2) Opbrengststijging (onderzoeksresultaten - kas) (%) Brix (°)
Sonata 63 8,4 80,0 8,4
Elsanta 63 5,4 23,2 9,4

In het vervolgonderzoek gaat een meerlagen teeltsysteem met verschillende substraten gebruikt worden, om de productie per vierkante meter te vergroten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de belichting- en irrigatiestrategie.

Bekijk de aardbeienteelt in het Certhon Innovation Centre