Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

Aardbeien

Er is relatief weinig informatie beschikbaar over daglichtloze teelt van zomer- en doordrager aardbeienrassen. Tijdens de teeltperiode in het Certhon Innovation Centre lag de focus op het onderzoeken van de effecten van verlichting met verschillende lichtintensiteiten en lichtsommen op de productie van de aardbeien. De aardbeien zijn geplaatst in de PlantyFood container, waar voorheen de onderzoeken door Certhon werden uitgevoerd.

Resultaten

De start van het onderzoek naar de zomerdragers was 9 maart 2018, gevolgd door een productiecyclus van 16 weken (8 weken vegetatieve groei en 8 weken productie). Met betere klimaatbeheersing in een indoor farm kunnen zowel de productiviteit als de kwaliteit worden verbeterd in vergelijking met aardbeien die worden gekweekt in kassen of open velden.

Specifieke informatie als productie per groeicyclus tijdens deze eerste teeltronde, opbrengststijging en Brix-waarde van ieder ras is te vinden in de onderstaande tabel (Referentie is een jaarronde productie uit een onbelichte, Nederlandse kas (KWIN 2014-2015)):

Ras Eerste oogst na planten (dagen) Wekelijkse productie tijdens onderzoek (kg/m2) Opbrengststijging (onderzoeksresultaten - kas) (%) Brix (°)
Sonata 63 8,4 80,0 8,4
Elsanta 63 5,4 23,2 9,4

In het vervolgonderzoek onderzoek zullen we gebruik maken van nieuwe aardbeienrassen en een hydrocultuur kweeksysteem, , om hiermee de kwantiteit en kwaliteit van de vruchten te vergroten. Daarnaast zal ook de optimalisatie van de verlichtings- en irrigatiestrategie verder worden onderzocht.

Teeltinformatie

Opkweek: Alle planten zijn opgekweekt door Van Den Elzen Plants als trayplanten. Voordat de planten in de indoor farm zijn geplaatst hebben ze één preventieve pesticidebehandeling gehad, omdat ze in een open veld zijn opgekweekt.

Behandeling: : De planten zijn geplaatst op een kokossubstraat in containers van 1 meter. Er waren vier secties in gebruik met ieder een goot van 4 meter. Elke goot had 4 containers.

Dichtheid per meter: Tien planten per m², of negen planten per container.

Belichting: Elke goot was uitgerust met vier onafhankelijk dimbare, zelf ontworpen watergekoelde LED-modules van Certhon, met een HPI-type daglichtspectrum.

Teeltproces:
Plant datum: week 15
Bloemen: week 19 - 24
Ontwikkeling vruchten: week 20 - 28
Eerste oogst: week 24
Einde van de teelt: week 31

Bekijk de aardbeienteelt in het Certhon Innovation Centre