Elektrotechniek

Installaties en belichting

  • Elektrotechniek
  • Elektrotechniek
  • Elektrotechniek
  • Elektrotechniek

Binnen Certhon zijn gekwalificeerde specialisten werkzaam die het gehele elektrotechnische traject integraal benaderen. Door onze ervaring met de opzet van de meest moderne en uiteenlopende glastuinbouwbedrijven, waar ook ter wereld, komen we nooit voor verrassingen te staan. Wel staan we voor innovatieve bedrijfsspecifieke installaties die hun rendement en bedrijfszekerheid onder alle omstandigheden zullen bewijzen. Als internationaal ervaren partner zijn we bekend met de eisen die door lokale overheden worden gesteld aan het functioneren van uw installatie. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Elektrotechniek

In de moderne glastuinbouw functioneren meerdere complexe processen naast elkaar, die elkaar ook beïnvloeden. Deze processen hebben alles te maken met elektrotechniek; ze worden gevoed, gemonitord en bestuurd door elektrotechnische installaties. Betrouwbare en geavanceerde oplossingen voor alle denkbare elektrotechnische systemen en installaties, inclusief belichting, zijn van essentieel belang voor de bedrijfszekerheid van de bedrijfsvoering. Met Certhon haalt u die zekerheid in huis.

Het gaat bij ons om de optimale integratie tussen uiteenlopende en samenwerkende elementen als een procescomputer, groeilichtinstallaties, andere elektrotechnische installaties en gerelateerde oplossingen voor energiemanagement. Certhon is niet alleen adviseur, maar ook ontwerper en een betrouwbare installateur. Een installateur die zelf de regie in handen houdt en zelf de schakelkasten ontwerpt en samenstelt. Ook voor onderhoud en renovaties van installaties staan we voor u klaar.

Belichting

Groeilichtsystemen of assimilatiebelichtingssystemen hebben, net als andere technische systemen in de glastuinbouw, de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Centraal in die ontwikkeling staan aspecten als betrouwbaarheid, energie-efficiency en optimalisering van het effect. Groeilichtinstallaties zijn de laatste jaren ook steeds slanker geworden, met een minimum aan licht-onderscheppende delen. Al naar gelang de eisen en wensen die gewassen stellen, kan Certhon u een ideale configuratie in het vooruitzicht stellen, gebaseerd op elk kastype.

LED-groeilicht
Nieuw is de ontwikkeling van LED-licht voor toepassing in groeilichtinstallaties in de glastuinbouw. Al langer zijn de voordelen van LED bekend: Belichten is tot vijftig procent efficiënter dan bij het gebruik van de bestaande SON-T lampen. De energiebesparing kan wel oplopen tot tachtig procent. Ook de lange levensduur is een niet te onderschatten voordeel. Tot nu toe zijn er grote vorderingen geboekt in het gebruik van LED-installaties in de internationale glastuinbouw, vaak ook hybride oplossingen in combinatie met SON-T. Ook hierbij zit Certhon niet stil: Achter de schermen zijn we druk bezig met het ontwikkelen van onze eigen LED-modules.

Onze tuinbouwprojecten met elektrotechnische systemen

Bekijk onze mondiale elektrotechnische projecten
Tags:

Relevant voor u:

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080