SuprimAir-kas

Volledig geconditioneerde kas

  • SuprimAir-kas

De SuprimAir kas: Een unieke, volledig geconditioneerde kas, ontwikkeld door Certhon volgens “het Nieuwe Telen” en “Pad & Fan- systeem” (verdampingskoeling). Door een ingenieus samenspel van kas, ventilatie, klimaatbeheersing en sturing is het mogelijk om jaarrond een ideaal klimaat te creëren. De ideale temperatuur en relatieve luchtvochtigheid worden gecombineerd met een laag energieverbruik en lagere ziektedruk.

Het SuprimAir concept

Het SuprimAir concept bestaat uit drie belangrijke componenten:

  • Slurven die onder de teeltgoten zijn aangebracht, waar lucht door geblazen wordt;
  • Een kopgevelcorridor met een pad wall, verwarmingsblokken en ventilatoren die afhankelijk van de situatie buitenlucht of kaslucht (of een combinatie hiervan) aanzuigen en in de slurven blazen;
  • Klimaatregeling op basis van een eigen ontwikkelde software en SCADA-toepassingen.
SuprimAir informatie aanvragen

Koelen en verwarmen volgens het "Pad & Fan" concept

De koeloptie is gebaseerd op adiabatische koeling, bekend van het Pad & Fan concept. Dit concept is gebaseerd op verdampingskoeling: Droge buitenlucht wordt bevochtigd, waardoor warmte aan de lucht onttrokken wordt en de koele lucht via de slurven de kas ingeblazen wordt. De lucht kan andersom natuurlijk ook opgewarmd worden.

Bevochtigen en ontvochtigen volgens “Het Nieuwe Telen”

Door droge, al dan niet opgewarmde, buitenlucht aan te zuigen en in de slurven te blazen, wordt de kaslucht ontvochtigd; het principe van “Het Nieuwe Telen”. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing en een hogere CO2 effectiviteit op. Wanneer de buitenlucht via de pad wall wordt aangezogen, wordt de lucht bevochtigd. Door een innovatief systeem kan in de corridor een optimale menging van buitenlucht en kaslucht gerealiseerd worden, waardoor de vochtigheid zeer nauwkeurig geregeld kan worden.

Voordelen SuprimAir kas

Een SurpimAir kas brengt verschillende voordelen met zich mee ten opzichte van een andere soort kas.

  • Door het ideale klimaat kunnen de luchtramen vaker gesloten blijven, waardoor energie bespaard wordt en CO2 in de kas blijft.
  • Ook heerst er overdruk in de kas, waardoor insecten geen kans hebben om in de kas te komen en licht wegnemende insectennetten niet noodzakelijk zijn.
  • Tot slot worden door het ideale klimaat ziektes voorkomen.

SuprimAir kas, volledig geconditioneerde kas

Bekijk onze projecten met (onder andere) SuprimAir

Relevant voor u:

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080