Certhon Innovation Centre

In het Certhon Innovation Centre wordt de door Certhon ontwikkelde teeltmethodiek voor het daglichtloos telen van groenten, fruit- en sierteelt geoptimaliseerd. In de faciliteit van 240 m2 met maar liefst acht indoor farms vindt doorlopend onderzoek plaats om hét teeltsysteem van de toekomst te ontwikkelen.

Er wordt onderzoek gedaan naar gewassen waar niet alleen Certhon, maar ook klanten en partners, verwachtingen bij hebben in verschillende klimaten, luchtvochtigheid en lichtrecepturen, evenals testen met verlichting, sensoren en hard- en software. Dit bevat gewassen als tomaten, kruiden, sla, paprika’s, frambozen en aardbeien. Hierbij staat de kwaliteit, uniformiteit en betrouwbaarheid van de productie centraal.

Met het Innovation Centre wil Certhon een bijdrage leveren aan het wereldwijde voedselvraagstuk, oftewel: de behoefte om overal ter wereld, 365 dagen per jaar, gezonde, verse producten van hoogwaardige kwaliteit te produceren. Alle voordelen die een indoor farm biedt komen dan ook terug in het Innovation Centre. De basis is dat er meerdere cycli van een gewas in één jaar geteeld kan worden. Daarbij is alle teelt die er staat schoon; geen insecten en geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook het watergebruik is ten opzichte van een kas een stuk lager; in de indoor farm wordt zo’n 2/3e minder water verbruikt.

Op basis van de teeltkennis die wordt opgedaan, kan Certhon klanten en partners optimaal advies geven en ze de eerste jaren van de teelt op weg helpen. Verder kunnen proefteelten worden uitgevoerd om referentiecijfers te verkrijgen en geeft de faciliteit de mogelijkheid om te zien hoe systemen in verschillende indoor farms precies werken.

Onderzoeken - Eerste teeltronde

Na de opening van het Certhon Innovation Centre, eind mei 2018, is gestart met de eerste teeltronde. In deze teeltronde is onderzoek gedaan naar verschillende groenten- en zacht fruit gewassen (klik op het gewas om meer te weten te komen over het onderzoek dat is uitgevoerd):