Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

Frambozen

Er is weinig bekend over het groeien van frambozen in een daglichtloze ruimte. Reden te meer om een verlichtingsproef met de daglichtloze teelt van frambozen te starten in het Certhon Innovation Centre. Drie frambozenrassen werden gebruikt om de haalbaarheid van frambozenproductie in een indoor farm te onderzoeken met het, door Certhon zelf ontworpen, productiesysteem.
Tijdens de teelt lag de nadruk op het vinden van de balans tussen de juiste hoeveelheid belichting, een goede (maar kwalitatieve hoge) productie en het minimaliseren van het verlies van vruchten. Er is gebruikt gemaakt van hommels en honingbijen voor de bestuiving van de bloemen.

Teeltinformatie

Ras: Drie verschillende variëteiten (Tulameen, Glen Ample en Lagorai) zijn in een gemengde vloeropstelling op drie goten geplaatst.

Opkweek: Alle planten zijn door Van Den Elzen Plants op een open veld gekweekt als dubbele cane planten. De planten hebben één preventieve pesticidebehandeling gehad bij aankomst in het Innovation Centre. Delphy gaf advies en begeleiding bij de teelt.

Dichtheid: Op het werkelijke vloeroppervlak: op de linker en rechter goot 5,5 canes/m², op de middelste goot 3,8 canes/m².

Belichting: Er is gebruik gemaakt van dimbare watergekoelde LED lampen met een HPI-type daglichtspectrum.

Teeltproces:
Plant datum: week 14
Eerste bloei: week 19 & 20
Eerste oogst: week 24
Einde van de teelt: week 33

Resultaten

De start van het onderzoek was 3 maart 2018. Gemiddeld is in deze eerste proef tot 78% hogere opbrengst bereikt over een productiecyclus van 19 weken (9 weken vegetatieve groei en 10 weken oogst). Dit komt deels door een langere productieperiode en een hogere efficiëntie van lichtgebruik. Echter moet opgemerkt worden dat de resultaten erg ras-afhankelijk zijn. In het volgende onderzoek wordt een betere gewasbedrading gebruikt en tussenbelichting toegepast, om zo de productie en kwaliteit te verhogen.

Bekijk de frambozenteelt in het Certhon Innovation Centre