Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

Frambozen

Er is weinig bekend over het groeien van frambozen in een daglichtloze ruimte. Reden te meer om een verlichtingsproef met de daglichtloze teelt van frambozen te starten in het Certhon Innovation Centre. Drie frambozenrassen werden gebruikt om de haalbaarheid van frambozenproductie in een indoor farm te onderzoeken met het, door Certhon zelf ontworpen, productiesysteem.
Tijdens de teelt lag de nadruk op het vinden van de balans tussen de juiste belichting, de maximale (maar hoge kwaliteit) productie en het minimaliseren van het verlies van vruchten. Er is gebruikt gemaakt van honingbijen voor de bestuiving van de bloemen. Een secundair doel was kennis opbouwen voor teeltbegeleiding aan de hand van gerealiseerde productiecijfers en de dimensionering van klimaatcel.

Resultaten

De start van het onderzoek was 3 maart 2018. Met betere klimaatbeheersing in de indoor farm kunnen zowel de productiviteit als de kwaliteit worden verbeterd in vergelijking met frambozen in kassen of open velden. Wanneer wordt uitgegaan van de resultaten van dit onderzoek kan gemiddeld tot 78% hogere opbrengst worden bereikt over een productiecyclus van 19 weken (9 weken vegetatieve groei en 10 weken oogst), wat bijdraagt aan een langere productieperiode en een hogere efficiëntie van lichtgebruik. Echter moet opgemerkt worden dat frambozen die indoor worden geteeld, erg ras-afhankelijk zijn. In verder onderzoek zal een verbeterd trelliseringssysteem worden gebruikt en tussenbelichting worden toegepast, om zo de fruitproductie en -kwaliteit te verhogen.

Teeltinformatie

Ras: Drie verschillende variëteiten (Tulameen, Glen Ample en Lagorai) zijn in een gemengde vloeropstelling op drie goten geplaatst.

Opkweek: Alle planten zijn door Van Den Elzen Plants op een open veld gekweekt als dubbele cane planten. De planten hebben één preventieve pesticidebehandeling gehad bij aankomst in het Innovation Centre. Delphy gaf advies en begeleiding bij de teelt.

Dichtheid: Op het werkelijke vloeroppervlak: op de linker en rechter goot 5,5 canes/m², op de middelste goot 3,8 canes/m².

Belichting: Er is gebruik gemaakt van vijftien onafhankelijk dimbare watergekoelde LED-lampen met een HPI-type daglichtspectrum.

Teeltproces:
Plant datum: week 14
Eerste oogst: week 24
Einde van de teelt: week 33

Bekijk de frambozenteelt in het Certhon Innovation Centre