Energie

Energiebesparing tuinbouw met warmtepompen en SanSolar

Energie is een belangrijke pijler in een tuinbouwproject. Certhon zoekt daarom voortdurend naar mogelijkheden om energiebesparingen te realiseren met innovatieve installaties of toepassingen. In de loop der jaren heeft Certhon een indrukwekkend rijtje energiebesparende toepassingen gerealiseerd.

Energieoplossingen voor de tuinbouw

Glastuinbouwbedrijven zoeken wereldwijd naar oplossingen om de kosten van energie te kunnen verlagen. Oplossingen genoeg om alternatieve energiebronnen in te zetten in de glastuinbouw. Maar welk alternatief voor uw bedrijf perspectief biedt is een vraag die alleen maar door specialisten kan worden beantwoord. De specialisten van Certhon.

Maximaal rendement uit energie

Over de gehele wereld hebben we ervaring opgedaan met andere energiebronnen dan de conventionele. Systemen op het gebied van geothermie bijvoorbeeld. Die maken het mogelijk gebruik te maken van warmte (en koude) die van nature al in de aardbodem aanwezig is. De techniek is bekend, die techniek geschikt maken voor grootschalige toepassingen in de glastuinbouw is een tweede. Certhon helpt met praktische adviezen en een rendabele inzet van alternatieve bronnen.

Warmtepompen voor de tuinbouw

Een ingenieus systeem om kassen energiezuinig te verwarmen én te koelen is het warmtepompsysteem. Certhon heeft in diverse werelddelen verschillende warmtepomptoepassingen gerealiseerd, maar het principe is overal hetzelfde: laagwaardige warmte (of koude) onttrekken aan de omgeving, om vervolgens die warmte te verplaatsen en op te werken tot een hogere temperatuur en deze warmte elders weer af te geven. De hoeveelheid energie, die de warmtepomp nodig heeft voor dit proces, is lager dan de output.

Voor steeds meer glastuinbouwbedrijven is de warmtepomp een rendabel alternatief voor traditionele verwarmings- en koeltechnieken. Bovendien is Certhon in staat het gehele proces van A tot Z te regelen. Vanaf de start met de capaciteitsbeperkingen tot het boren van de bronnen.

Tuinbouw projecten met warmtepompen

SanSolar - Zonne-energie voor de glastuinbouw

Zonne-energie, opgewekt door zonnecollectoren, kan een antwoord bieden op de groeiende behoefte aan energie en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen. Zon is immers overal ter wereld als energiebron beschikbaar. Daarom heeft Certhon een zonnepaneel voor de glastuinbouw ontwikkeld, SanSolar. Als oplossing voor energie-intensieve glastuinbouwteelten.

Met de SanSolar is het nu mogelijk zonne-energie rendabel in te zetten op grootschalige tuinbouwprojecten. Het paneel is ontwikkeld om te voldoen aan alle specifieke vereisten van de glastuinbouw en soms aan extreme klimaatomstandigheden. Bedrijfszekerheid en energie-efficiency staan altijd voorop. Daardoor kan het systeem een maximum aan energie leveren. Certhon is in elke fase een betrouwbare partner. Om te beginnen bij het advies.

Informatie aanvragen over SanSolar

Biogas gebruik in de tuinbouw

Relatief nieuw is ook de mogelijkheid gebruik te maken van biogas. Ook die methode vraagt meer kennis dan bij een gemiddelde verwarmingsleverancier voorhanden is. Er zijn meerdere soorten biogas denkbaar, elk met een eigen calorische waarde en verbrandingsrendement. En denkt u na over de kostenefficiënte inzet van restwarmte voor uw eigen glastuinbouwbedrijf? Ook dan is een goed advies in het voortraject onmisbaar. Certhon helpt u om maximaal voordeel te halen uit energiebesparing!

Energiebesparingen voor de tuinbouw

Tuinbouw projecten

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080

Relevant voor u: