Nieuws

Extra onderzoeksfaciliteiten voor Delphy

  • Extra onderzoeksfaciliteiten voor Delphy

Al jarenlang delen Delphy Improvement Centre in Bleijswijk en Certhon dezelfde ambitie: willen bijdragen aan wereldwijde oplossingen op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid, door kennisdeling en kennisontwikkeling. Dit komt tot uiting in het Improvement Centre, wat enkele jaren geleden is geopend en sindsdien wordt ingezet voor diverse onderzoeken. De faciliteit is nu uitgebreid met de toevoeging van twee klimaatcellen.

In navolging van de onderzoeksfaciliteiten in de kas, lag bij Delphy de wens een extra verdiepingsslag te maken in de onderzoeken en onderzoeksmethoden. Met de twee klimaatcellen die afgelopen zomer door Certhon zijn gerealiseerd, kan Delphy meer kennis opdoen over daglichtloos telen en fysiologische aspecten van planten. Deze kennis kan vervolgens weer worden toegepast in de kasteelten.

De twee klimaatcellen zijn te vinden zijn in de ontvangstruimte van het onderzoekscentrum. In de deuren van de cellen zijn kleine ramen geplaatst, zodat bezoekers kunnen zien welke proefopstelling er staat met welke gewassen. Enkele weken geleden zijn de eerste tomaten- en komkommerplanten geplaatst en zijn de onderzoeken gestart. Tijdens het teeltproces zal er veelvuldig overleg zijn tussen Delphy en Certhon, voor advies en kennisdeling.

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080