Nieuws

DENSO investeert in Certhon

  • DENSO investeert in Certhon

DENSO Corporation (DENSO), de op één na grootste leverancier van geavanceerde autotechnologie ter wereld, heeft aangekondigd te zullen investeren in Certhon Group (Certhon) uit Poeldijk. Hiermee verwerft Denso een minderheidsbelang in het familiebedrijf Certhon dat wereldwijd grootschalige glastuinbouwprojecten ontwikkelt. Met deze samenwerking ontstaat een bijzondere en sterke combinatie om de ontwikkeling van techniek in de glastuinbouw te versnellen.

Terwijl de vraag naar voedsel toeneemt naarmate de wereldbevolking blijft groeien, neemt beschikbare landbouwgrond af. Door vergrijzing en verstedelijking ontstaat er tevens een gebrek aan arbeid. Daarnaast maken klimaatverandering en abnormale weerspatronen stabiele landbouwproductie lastig. Om dit wereldvoedselvraagstuk op te lossen is het noodzakelijk vernieuwde teeltsystemen te ontwikkelen waarbij met minimaal verbruik van water en energie een duurzame, betrouwbare en geautomatiseerde teelt gerealiseerd kan worden.

DENSO is een Japans bedrijf en wereldwijd een toonaangevende leverancier van geavanceerde automotive technologie, systemen en onderdelen voor grote autofabrikanten. Door de kennis en expertise van DENSO op gebied van automatisering (industriële robotica) te combineren met de geavanceerde tuinbouwtechnieken en teeltkennis van Certhon ontstaat er een samenwerking waarbinnen een nieuwe generatie tuinbouwoplossingen ontwikkeld zal worden.

DENSO en Certhon realiseerden samen al AgriD, één van de grootste kassen in Japan voor Asai Nursery. In deze kas werken telers, robots en geautomatiseerde systemen samen om 24/7 de teelt te beheren. De oogstwerkzaamheden in deze kas worden uitgevoerd door oogstrobot ‘FARO’ die Denso ontwikkelde en waarmee uitgebreid wordt getest.

In DENSO’s group lange termijnbeleid richting 2030, welke in 2017 is gelanceerd, zijn ook niet-automotive bedrijven (zoals de land- en tuinbouw) geïdentificeerd als focusgebieden. Voor Certhon past deze stap in de strategie om als familiebedrijf met internationalisering, schaalvergroting en verdere professionalisering de continuïteit van Certhon te waarborgen.

About DENSO Corporation

DENSO is a €44 billion global mobility supplier that develops advanced technology and components for nearly every vehicle make and model on the road today. With manufacturing at its core, DENSO invests in its 211 facilities in 35 countries to produce thermal, powertrain, mobility, electrification, and electronic systems, to create jobs that are changing the way the world moves.

The company’s more than 170,000 associates are paving the way towards mobility that improves lives, eliminates traffic accidents, and works in harmony with the environment. With its global headquarters located in Kariya, Japan, DENSO in the European region consists of R&D, manufacturing and sales operations across 15 countries and employs more than 17,000 people.

Underscoring its commitment towards shaping the future of mobility, DENSO spent 9.3% of its global consolidated sales on research and development in the fiscal year ending March 31, 2019.

For more information about DENSO, visit www.denso.com.

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080