Project

SES van der Have

  • SES van der Have
  • SES van der Have
  • SES van der Have
  • SES van der Have
  • SES van der Have
Locatie:België
Teelt:Research, suikerbieten
Oppervlakte:28-30 groeicellen
Omschrijving:Voor SES van der Have is Certhon betrokken bij zowel de bouw van de groeicellen, als bij de bouw van de kas. De verwarming en de koeling in de kas zijn door Certhon verzorgd. Bij de bouw van de groeicellen was Certhon verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de cellen, de elektra en de (klimaat)regeltechniek. In de meeste van de 30 cellen zijn onze eigen Certhon, watergekoelde LED lampen geplaatst. Daarnaast is Certhon eigen warmte/kou leverancier.

Voor SES van der Have is Certhon betrokken bij zowel de bouw van de groeicellen, als bij de bouw van de kas. De verwarming en de koeling in de kas zijn door Certhon verzorgd. Bij de bouw van de groeicellen was Certhon verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de cellen, de elektra en de (klimaat)regeltechniek. In de meeste van de 30 cellen zijn onze eigen Certhon, watergekoelde LED lampen geplaatst. Daarnaast is Certhon eigen warmte/kou leverancier.

De meeste van de cellen zijn ingezet als kweekcellen. Daarnaast zijn er twee cellen ingericht als vertical farming voor meerlaagse opkweek, zijn er kiemcellen, zaadcellen (koud en droog) en droogcellen (warm en droog). Ook is er een stresscel gebouwd, waar de planten worden blootgesteld aan extreme omstandigheden op het gebied van temperatuur en licht. Doel van deze cel is om situaties na te kunnen bootsen die voorkomen bij klanten, maar ook om te kijken welke omstandigheden de planten aankunnen. Ook hier zijn de Certhon watergekoelde LED lampen geplaatst.

Al deze verschillende cellen zijn gebouwd om proeven te doen met kruisingen van de verschillende suikerbieten. Omdat er wordt gewerkt met het DNA van de planten, is er bij twaalf cellen sprake van onderdruk ventilatie; hierdoor kan niets de ruimte verlaten. Het uiteindelijke doel van de onderzoeken is om de hoogste kwaliteit suikerbiet te realiseren.

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080