Project

Sunniva

  • Sunniva
  • Sunniva
  • Sunniva
Locatie:Cathedral City, Californië, USA
Oppervlakte:3,0 hectare
Teelt:Medicinale teelt
Omschrijving:In Cathedral City, een wijk gelegen naast Palm Springs in de Palm Desert, wordt een 3,0 hectare project gebouwd voor de medicinale teelt. Uniek aan dit project is het gebruik van het JSK koelsysteem, een door Certhon ontworpen innovatie. Naast het ontwerp en de installatie van de JSK koelsystemen is Certhon in dit project ook verantwoordelijk voor de volledige kasconstructie, uitgevoerd met dubbel scherm en bedekt met diffuus Smart glass™.

Sunniva

In Cathedral City, een wijk gelegen naast Palm Springs in de Palm Desert, is een 3 hectare project gebouwd. Sunniva, van origine een Canadees bedrijf, heeft vestigen/kassen vestigingen in zowel Canada als Californië. Dit project bestaat uit een gesloten kas van 2,8 hectare en een verwerkingsruimte van 7.000 meter, wat volledig wordt ingezet voor de productie van medicinale teelt.

Door de gesloten kas is er geen toevoer van buitenlucht, dus ook geen insecten, residuen en/of gebruik van bestrijdingsmiddelen, met een schone teelt als resultaat. Daarnaast is er geen luchtuitstoot, waardoor de omgeving waarin de kas geplaatst wordt hier geen hinder van ondervindt.
De JSK koelinstallatie maakt deze gesloten teelt mogelijk. De JSK zuigt warme lucht van boven het gewas aan. Nadat deze door de batterij gekoeld is, wordt de gekoelde lucht onder het gewas uitgeblazen. Dankzij de uitgebalanceerde wijze van uitblazen wordt de gekoelde lucht egaal verdeeld: De luchtstroming rondom het gewas is gelijkmatig, met een uniforme verdeling van het klimaat in de kas als resultaat. Dit, in combinatie met de sturing van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur, maakt dat er volledige controle is van het klimaat in de kas.

Naast het ontwerp en de installatie van de JSK koelsystemen is Certhon in dit project ook verantwoordelijk voor de volledige kasconstructie, uitgevoerd met dubbel scherm en bedekt met diffuus Smart glass™. Smart glass™ is een speciaal type glas, waarmee Sunniva de kracht van de zon (die bijna 365 dagen per jaar schijnt) optimaal kan benutten als energiebron.

De kas bestaat uit acht groeiafdelingen, waarbij iedere week een afdeling geoogst zal kunnen worden. Door deze inrichting van de kas is de omloop van de Medicinale teelt optimaal. Door de toevoeging van de JSK koelinstallaties kan Sunniva meer gecontroleerd, hogere kwaliteit, sneller en meer productie draaien. Niet voor niets noemt Duncan Gordon, Operating Officer van Sunniva, de kas ‘a state-of-art Dutch greenhouse’ en ‘the Rolls-Royce of all greenhouses’.

In de medicinale teelt wordt veel gebruik gemaakt van pesticides die schadelijk zijn voor de consumptie. Sunniva wil dit probleem aanvliegen door kasinstallaties te bouwen die voldoen aan de cGMP-normen (Current Good Manufacturing Practice). Deze normen zorgen voor een technologisch geavanceerde faciliteit, waarin op grote schaal veilige, goedkope en hoogwaardige producten geteeld zullen worden. Daarnaast brengt de bouw van de kas brengt nog andere maatschappelijke voordelen met zich mee. De kas biedt aan zo’n 150-200 personen werkgelegenheid en er wordt geïnvesteerd in maatschappelijke doeleinden, zoals de brandweer en het aanleggen van nieuwe wegen.

Sunniva - USA

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080