Productie vergroten, versnellen en verbeteren met grotere efficiency

Telers

Innovatieve tuinbouwtechnieken zorgen ervoor dat planten kunnen worden gekweekt in een gesloten omgeving zonder zonlicht. Dit teeltproces is ideaal voor verbetering van vele doeleinden: van het vermeerderen van jonge planten, het cultiveren van volledige gewassen en het kweken van gezondere groenten, tot aan de productie van pesticidevrije gewassen. De technieken bieden mogelijkheden om, door volledige controle over het productie proces, ook de efficiency van het gebruik van energie, water en ruimte te optimaliseren. Veel oplossingen worden gecombineerd met logistieke automatisering, waardoor arbeidsefficiency vergroot wordt en afhankelijkheid hiervan afneemt. Dit alles biedt oplossingen voor een brede doelgroep en voor veel toepassingen; vermeerderaars, kwekers, telers, maar ook voor de opkweek en productie van bloemen.

Risicovermindering

Door te telen in een indoor farm bent u verzekert van constante en uniforme productkwaliteit zonder ziektes, zorgen over het klimaat of pesticiden, het hele jaar door. Precieze klimaatbeheersing is mogelijk in de cel, waardoor de planbaarheid van de teelt meer secuur is. De wens is om de planbaarheid van de productie veel meer te kunnen sturen om aan de vraag van de consument te kunnen voldoen. Hiermee wordt de keten verkort en krijgen telers steeds specifiekere wensen. De risico’s die dit voor de teler met zich meebrengt worden door het telen in een indoor farm geminimaliseerd. De kans op andere risico’s wordt verkleind door:

• Perfecte kwaliteits- en procesbeheersing van klimatologische omstandigheden;
• Ziektedruk omlaag, doordat invloeden van buitenaf worden uitgesloten;
• Betrouwbaarheid van productie & kwaliteit van de teelt;
• Verliesbeperking, minder uitval.
• Efficiency verbetering en optimalisering van water, energie, arbeid en ruimtegebruik.

Hogere opbrengst & kwaliteit

Specifieke groeirecepten zorgen voor een verbeterde kwaliteit, verbeterde producteigenschappen en langere houdbaarheid. Door de stuurbaarheid van het klimaat en de omstandigheden kunnen deze tot in de finesse worden beheerd en uitgevoerd. In een vol geautomatiseerde groeicel worden arbeidskosten naar beneden gebracht, terwijl de productie toeneemt. Het (volledig) telen onder belichting heeft bovendien een positief effect op de plantdichtheid: de maximale plantdichtheid per m2 wordt toegepast, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de vruchten en/of het aantrekken van ziektes. Andere voordelen van telen in een indoor farm onder LED verlichting:

• Verhoging van de (winter)productie;
• Verbetering van de plantkwaliteit;
• Vermindering van 50% in de energiekosten (vergeleken met conventionele verlichting);
• Een volledig gecontroleerde omgeving;
• Korte productiecycli, het hele jaar door.

Referenties

  • Beekenkamp - In alle acht indoor farms van Beekenkamp Plants (welke worden ingezet om proeven uit te voeren met teelt van plantopkweek, vrucht- en siergewassen) is het mogelijk om luchtvochtigheid, CO2, temperatuur en de lichtreceptuur volledig uniform en naar behoefte van het groeistadium van de plant te sturen. Philip van Zanten, projectmanager Beekenkamp: “We kunnen heel flexibel zijn in het sturen van het klimaat. Dat kunnen we zeer nauwkeurig aangeven op de Certhon Phytotron computer. We zien dat dit erg goed werkt.”.
  • De Hoog - Controle is bij Orchideeënkwekerij de Hoog het codewoord; door gebruik van nieuwe technieken is het mogelijk de teelt te sturen, de kwaliteit van de productie te beheersen en de teelt te verkorten. Door de opkweek op teelttafels en de aansluiting van de klimatologische installaties op de klimaatcomputer, is een betere planbaarheid van de productie te realiseren. Het resultaat uit in een kortere productiecycli, minder energiekosten en hogere betrouwbaarheid door een consistent en uniform product.
  • Freesia 3.0 - Duijvestijn Freesia doet sinds 2015 zijn plantkundig onderzoek in een indoor farm. Eigenaar Chris Duijvenstijn over deze stap: “Het grote voordeel is dat weersinvloeden uitgesloten kunnen worden, dat is in de eerste zes weken van de teelt essentieel voor de freesia’s.”.

Volledige klimatologische controle - Beekenkamp

Stel hier uw vraag

Direct contact? Bel 0174 225080