Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

Tomaten

De eerdere onderzoeken die Certhon heeft verricht naar het daglichtloze teeltsysteem, waren vrijwel allemaal met tomaten. De basiskennis van deze teelt is daardoor al aanwezig, waardoor er met de onderzoeken in het Certhon Innovation Centre op andere onderwerpen gefocust kon worden. In deze eerste teeltronde was het optimaliseren van het teeltsysteem het grootste doel. Hierin lag de focus op het standaardiseren en uitbreiden van de installatiecapaciteiten, om hiermee een goede balans te vinden in gewasproductie en –kwaliteit. Ook de bouwkosten en het energieverbruik van de installatie zijn hierin meegenomen.

Teeltinformatie

Ras: In totaal zijn vijf verschillende soorten rassen gebruikt in dit experiment. Drie hiervan zijn aangeleverd door Rijk Zwaan: Brioso (45gr cocktail tomaat), Solarino (11gr mini cherry trostomaat), RZ 72-008 (15gr cherrytomaat), één ras door Green4Health (Milenco 120, 11gr mini trostomaat) en één door Gautier Seeds (Piccolo 15g cherrytomaat).

Opkweek: Alle planten zijn opgekweekt door Beekenkamp Plants. Ze zijn geënt op een onderstam, vervolgens zijn twee scheuten aangehouden.

Dichtheid: De startdichtheid voor alle soorten was 5 stengels/m².

Belichting: Rood-witte Philips LED Toplighting en HPS-verlichting is toegepast.

Teeltproces:
Plant datum: week 13
Eerste teelt: week 18 & 19
Einde van de teelt: week 33

Resultaten

Het onderzoek is gestart op 16 maart 2018. Tijdens het 22 weken durende experiment toonden alle vijf tomatenrassen een zeer hoge en stabiele productiviteit. Met betere klimaatbeheersing in een indoor farm kunnen zowel de productiviteit als de kwaliteit worden verbeterd in vergelijking met cherrytomaten die in kassen worden gekweekt. Met de resultaten van alle rassen uit het onderzoek kan jaarlijks gemiddeld 50% hogere opbrengst worden behaald, als gevolg van een hogere lichtintensiteit, hogere CO2-concentratie en een hogere lichtefficiëntie. Gedurende de gehele teeltperiode zijn geen ziektes en/of plagen ontdekt. Er zijn daarom geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Specifieke informatie over de wekelijkse productie tijdens deze eerste teeltronde en de opbrengststijging van het ras RZ 72-008 in vergelijking met kas is te vinden in de onderstaande tabel (referentie is een onbelichte Nederlandse kas in december).

Ras Eerste oogst na planten (dagen) Gemiddelde wekelijkse productie (kg/m2) Opbrengststijging (onderzoeksresultaten - kas) (%)
RZ 72-008 49 1.25 92.1

Voor meer informatie over de teeltresultaten van de andere tomatengewassen kunt u contact opnemen met onze R&D specialisten.

Brix (°) waarde in de gewassen binnen dit onderzoek:

Cultivar Brix (°)
Solarino 9.8
Piccolo 9.9
RZ 72-008 9.4
Brioso 6.7

In het volgende onderzoek zal interlighting worden toegepast. Hiermee wordt gekeken of deze toepassing het energieverbruik kan verminderen en de hoeveelheid en kwaliteit van de productie kan verbeteren.

Bekijk de tomatenteelt in het Certhon Innovation Centre