Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

Tomaten

De eerdere onderzoeken die Certhon heeft verricht naar het daglichtloze teeltsysteem, waren vrijwel allemaal met tomaten. De basiskennis van deze teelt is daardoor al aanwezig, waardoor er met de onderzoeken in het Certhon Innovation Centre op andere onderwerpen gefocust kon worden. In deze eerste teeltronde was het optimaliseren van het teeltsysteem het grootste doel. Hierin lag de focus op het standaardiseren en uitbreiden van de installatiecapaciteiten, om hiermee een goede balans te vinden in gewasproductie en –kwaliteit en de bouwkosten en het energieverbruik van de installatie.

Resultaten

Het onderzoek is gestart op 16 maart 2018. Tijdens het 22 weken durende experiment toonden alle vijf tomatenrassen een zeer hoge en stabiele productiviteit. Met betere klimaatbeheersing in een indoor farm kunnen zowel de productiviteit als de kwaliteit worden verbeterd in vergelijking met cherrytomaten die in kassen worden gekweekt. In het algemeen kan jaarlijks ongeveer 50% hogere opbrengst worden behaald, wat bijdraagt aan een hogere lichtintensiteit, hogere CO2-concentratie en een hogere lichtefficiëntie. Gedurende de gehele teeltperiode zijn geen ziektes en/of plagen ontdekt. Er zijn daarom geen chemicaliën gebruikt.

Specifieke informatie over de wekelijkse productie tijdens deze eerste teeltronde, de geschatte jaarronde productie, de opbrengststijging en de Brix-waarde van ieder ras zijn te vinden in de onderstaande tabel (referentie is een onbelichte Nederlandse kas in december). Het Brioso ras had het nadeel dat de planten tegen een kamermuur zijn gegroeid.

Ras Eerste teelt na planten (dagen) Wekelijkse productie tijdens onderzoek (kg/m2) Opbrengststijging (onderzoeksresultaten - kas) (%)
RZ 72-008 49 1.25 92.1

In dit onderzoek werden ook cocktailtomaat Brioso, cherrytomaat Solarino (beide aangeleverd door Rijk Zwaan) en Piccolo (aangeleverd door Gautier Seeds) gebruikt om de haalbaarheid van de tomatenproductie te onderzoeken met het, door Certhon zelf ontworpen, high-wire systeem. Voor meer informatie over deze teeltresultaten kunt u contact opnemen met onze R&D specialisten.

Brix (°) waarde in de gewassen binnen dit onderzoek:

Cultivar Brix (°)
Solarino 9.8
Piccolo 9.9
RZ 72-008 9.4
Brioso 6.7

Voor het volgende onderzoek zal interlighting worden toegepast. Hiermee wordt gekeken of deze toepassing het energieverbruik kan verminderen en de hoeveelheid en kwaliteit van de productie kan verbeteren.

Teeltinformatie

Ras: In totaal hebben er in deze teeltronde vijf verschillende soorten rassen in de hoge draadcel gestaan. Drie hiervan zijn aangeleverd door Rijk Zwaan: Brioso (45gr cocktail tomaat), Solarino (11gr mini cherry trostomaat), RZ 72-008 (15gr cherrytomaat), één ras door Green4Health (Milenco 120, 11gr mini trostomaat) en één door Gautier Seeds (Piccolo 15g cherrytomaat).

Opkweek: Alle planten zijn vermeerderd door Beekenkamp Plants. Ze zijn geënt op een onderstam en bedekt tijdens de opkweek, om zo twee scheuten te behouden.

Dichtheid: De startdichtheid voor alle soorten was 5 stammen/m².

Belichting: In de hoge draadcel zijn vier kanalen met rood-witte Philips LED Toplighting en één kanaal met HPS-verlichting geplaatst.

Teeltproces:
Plant datum: week 13
Eerste teelt: week 18&19
Einde van de teelt: week 33

Bekijk de tomatenteelt in het Certhon Innovation Centre