Certhon behaalt certificering voor beheer WKO installaties

Certhon staat al jarenlang voor zekerheid en topkwaliteit. Dat is afgelopen september onderstreept met het behalen van de BRL 6000-21 certificering en erkenning voor het beheren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen, het beheer van Warmte Koude Opslag (WKO).

Bij WKO wordt warmte en koude opgeslagen in een watervoerende zandlaag (aquifer) in de bodem, wat met warmtepompen op een duurzame- en energiezuinige manier weer naar boven gehaald kan worden. Door samen te werken met een gecertificeerde partij wordt de kwaliteit van het beheer, de monitoring en het rendement van het WKO systeem naar een hoger niveau getild, mede door het preventief onderhoud wat wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een optimale werking van het systeem en besparing van geld en energie. Met de kwaliteitsverklaring is vastgelegd dat Certhon, voor onbepaalde tijd, doeltreffend kan zorgen voor deze maximale benutting van een WKO installatie.

Daarnaast is een gecertificeerd bedrijf bevoegd de administratieve werkzaamheden die bij een bodemenergiesysteem komen kijken, op zich nemen. Deze bevoegdheid past perfect in het proces dat Certhon met haar klanten doorloopt, waarbij het leveren van kwaliteit altijd bovenaan staat.