Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

(zoete) Paprika's

Het doel van het onderzoek was om de kennis over de teelt van paprika’s in een omgeving zonder daglicht te vergroten. Het eerste doel was om de vruchtontwikkeling te optimaliseren door bloem- en fruitverlies tot een minimum te beperken. Er was een speciale focus op het verlichtingsgedeelte, omdat (in de Nederlandse glastuinbouw) kunstmatige verlichting van paprika’s als moeilijk wordt beschouwd en/of tot nu toe weinig extra productievoordeel oplevert.

Resultaat

Ras Eerste oogst na planten (dagen) Wekelijkse productie tijdens onderzoek (kg/m2) Opbrengststijging (vergelijking onderzoeksresultaten - kas) (%)
Oranje snackpaprika 106 0,67 86

Productie referentiecijfers zijn verstrekt door Rijk Zwaan

De resultaten van deze eerste teeltronde waren, afhankelijk van het gebruikte ras, een 30% tot 86% hogere productie/m² vergeleken met een onverlichte kas in Nederland. De rode snackpaprika en de Palermo Yosemite leden duidelijk onder een overbelasting van vruchten aan de planten, wat de gemiddelde productie onderdrukte. Een beter schema van oogst en plantbalans zal dit oplossen. Met deze ervaringen en verkregen teeltgegevens is kennis opgedaan om klanten te helpen een ROI-berekening voor hun project uit te voeren en ons in staat te stellen hen in de eerste teeltperiode te adviseren.

Het gewas is verwijderd op 17 augustus 2018, omdat de snackpaprika’s (allemaal aangeleverd door Rijk Zwaan) het einde van het snijdraad bereikten en er vanaf het begin geen gewasverlagende strategie is toegepast om de teeltperiode te verlengen. Gedurende de gehele teeltperiode zijn geen ziektes en/of plagen ontdekt en schimmels waren niet te vinden. Er zijn dan ook geen bestrijdingsmiddelen/chemicaliën gebruikt.

Een nieuwe teeltronde start in september 2018, waarin verschillende oogststrategieën zullen worden getest om ervoor te zorgen dat de planten geen last krijgen van overbelasting door te veel vruchten.

Meer details over de onderzoeksresultaten of benieuwd naar de mogelijkheden met uw ras?

Timelapse - Groeifasen van de paprika’s

Teeltinformatie

Opkweek: Alle planten zijn gezaaid en opgekweekt in het Certhon Innovation Centre op een steenwolsubstraat. Er is geen gewasbescherming of pesticiden gebruikt. Na een reguliere voortplantingsperiode van 6,5 week zijn de planten getransplanteerd naar een grotere productieruimte.

Dichtheid:

Ras Sammen op een goot van 3,3m Beschikbaar vloeroppervlak (m²) Stam/m²
Oranje snackpaprika 44 3,6 12,1
Rode snackpaprika 44 5,3 8,3
Palermo Yosemite 33 3,6 9,1

Belichting: De gebruikte LED-armaturen zijn door Certhon zelf ontworpen, watergekoeld, met een daglicht-achtig (wit) spectrum.

Teeltproces:
Plantdatum: week 12
Eerste oogst: week 20 & 21
Eind van de teelt: week 33

Bekijk de paprikateelt in het Certhon Innovation Centre