Eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

(zoete) Paprika's

Het doel van het onderzoek was de kennis over de teelt van paprika’s in een omgeving zonder daglicht te vergroten. Het eerste doel was om de vruchtontwikkeling te optimaliseren door bloem- en fruitverlies tot een minimum te beperken. Er was een speciale focus op de belichting, omdat (in de Nederlandse glastuinbouw) kunstmatige verlichting van paprika’s als moeilijk wordt beschouwd en/of tot nu toe weinig extra productievoordeel oplevert.

Teeltinformatie

Ras: Er zijn drie verschillende paprikarassen gebruikt, allemaal geleverd door Rijk Zwaan; Een rode (35-1187 RZ) en oranje snackpaprika (35-1095 RZ) en een gele paprika (Palermo Yosemite, 35-527 RZ). De rassen staan in Nederland bekend als high-end producten op de markt van snackgroenten.

Opkweek: Alle planten zijn gezaaid en opgekweekt in het Certhon Innovation Centre op een steenwolsubstraat. Er is geen gewasbescherming of pesticiden gebruikt. Na een reguliere voortplantingsperiode van 6,5 week zijn de planten getransplanteerd naar een grotere productieruimte.

Dichtheid:

Ras Stengels op een goot van 3,3m Beschikbaar vloeroppervlak (m²) Stengel/m²
Oranje snackpaprika 44 3,6 12,1
Rode snackpaprika 44 5,3 8,3
Palermo Yosemite 33 3,6 9,1

Belichting: Er is gebruik gemaakt van dimbare, watergekoelde LED-modules, met een HPI-type daglichtspectrum.

Teeltproces:
Plantdatum: week 12
Eerste oogst: week 20 & 21
Eind van de teelt: week 33

Timelapse - Groeifasen van de paprika’s

Resultaat

Ras Eerste oogst na planten (dagen) Gemiddelde wekelijkse productie (kg/m2) Opbrengststijging (vergelijking onderzoeksresultaten - kas) (%)
Oranje snackpaprika 106 0,67 86

Productie referentiecijfers zijn verstrekt door Rijk Zwaan

De resultaten van deze eerste teeltronde waren, afhankelijk van het gebruikte ras, een 30% tot 86% hogere productie/m² vergeleken met een onverlichte kas in Nederland. De rode snackpaprika en de Palermo Yosemite leden duidelijk onder een overbelasting van vruchten aan de planten, wat de gemiddelde productie onderdrukte. Een beter schema van oogst en plantbalans zal dit oplossen. Met deze ervaringen en de verkregen teeltgegevens is kennis opgedaan om klanten te helpen een ROI-berekening voor hun project uit te voeren en Certhon in staat te stellen hen in de eerste teeltperiode te adviseren.

Het gewas is verwijderd op 17 augustus 2018, omdat de snackpaprika’s het einde van het snijdraad bereikten. Daarnaast is er vanaf het begin geen gewasverlagende strategie is toegepast om de teeltperiode te verlengen. Gedurende de gehele teeltperiode zijn geen ziektes en/of plagen ontdekt en schimmels waren niet te vinden. Er zijn dan ook geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Een nieuwe teeltronde start in september 2018, waarin verschillende oogststrategieën zullen worden getest om ervoor te zorgen dat de planten geen last krijgen van overbelasting door te veel vruchten.

Meer details over de onderzoeksresultaten of benieuwd naar de mogelijkheden met uw ras?

Bekijk de paprikateelt in het Certhon Innovation Centre